header-slideshow-8

CROESO I WEFAN SWYDDOGOL GAN GWMNI ANRHYDEDDUS LIFRAI CYMRU

Wedi'i sefydlu yn 1993 fel Urdd Lifrai Cymru i hyrwyddo addysg, y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru, yn 2013 cyflwynwyd Siarter Frenhinol i'r Urdd a ail-enwyd yn Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

Mae’r Cwmni yn ymroddedig i helpu pobl ifanc ledled Cymru i ddatblygu eu doniau a'u sgiliau drwy gyfrwng rhaglen wobrwyo flynyddol o ysgoloriaethau a gwobrau i fyfyrwyr mewn ysgolion, prifysgolion a cholegau technegol, yn ogystal ag i brentisiaid a phobl ifanc yn y lluoedd arfog.

Yn 2018, dathlodd y cwmni y Jiwbilî Arian ers ei sefydlu yn 1993.News

Saesneg yn unig...

We are proud to be flying the Welsh flag and have launched the Welsh language version of our website.


SAVE THE DATE

Talking Heads
THURSDAY 21ST JANUARY 2021 AT 7:30pm

Agnes Xavier-Phillips JP DL Chair of our PR Committee

Welsh Livery Guild Charitable Trustee Dyfrig Morgan James BSc FGS CGeol FIG FIWA, Geologist, Global Business Leader in conversation with Court Assistant Keith Shankland, Chartered Engineer, Management Consultant and business start-up specialist.

Please send an expression of interest to the Assistant Clerk to receive full joining instructions.


Common Hall will take place on Thursday, 28th January 2021
Commencing at 5:30pm through the media of Zoom.
Further details will be circulated in due course.


MEITHRIN TALENT CYMRU

Drwy ein rhaglen wobrau.

Darllenwch fwy


Saesneg yn unig...

Our Award Winners

Tesni Jones

North Wales Group Ad Hoc Music Award Winner

Tesni Jones

Engineering Travel Award Winner 2020
David Williams

Innovation Travel Award Winner 2020
Daniel Lewis

School Award
Maryam Balogun, Bishop Vaughan High School Swansea

School Award
Jacob Dawson, St David’s College

North Wales Eric Sunderland Memorial Award
Award Winner Billy Bagihole during the unveiling of his portrait of Sir Bryn Terfel in London.

Journalism Travel Scholarship Award 2020
Chelsea Davies winner of the Journalism Travel Scholarship Award 2020

Schools Awards
Muaad Eghlileb Fitzalan High School

Schools Awards
Caitlin Davies: Ysgol Penglais Aberystwyth

Schools Awards
Regi Certeza: Ysgol y Deri Special School

Schools Awards
Thomas John The Coleg Merthyr Tudful

Schools Awards
Jodie Neville: Coleg Y Cymoedd

Olivia Parry Jones a student from Ysgol y Deri

Thomas Tiltman and Daniel Bray students from Coleg y Cymoedd

 Abdurahman Abdi a student from Fitzalen High School

Maria Janota a student from Ysgol Harri Tudur

Imogen Davies a student from Ysgol Penglais

Achievement Award winner 2019

Right Honourable Lord David Lloyd-Jones, Kt, PC, FLSW

Engineering Travel Award

Winner, Dr Hayley Wyatt.

Gold Award Winner

Hayley was also the Gold Award Winner

Innovation Travel Scholarship

Claire Broad studying at the Cardiff Metropolitan University

Disability Arts Award

Winner Cerys Kingdom


 


 

Saesneg yn unig....

SOCIAL CALENDAR

For the duration of the pandemic (until further notice) the Company will not hold any major social events. This includes Company lunches and dinners.

For full details of the affected events please refer to the Calendar

 


SAVE THE DATE
SATURDAY 3RD July2021

INSTALLATION CELEBRATION AT THE CITY HALL, CARDIFF