header-slideshow-8

CROESO I WEFAN SWYDDOGOL GAN GWMNI ANRHYDEDDUS LIFRAI CYMRU

Wedi'i sefydlu yn 1993 fel Urdd Lifrai Cymru i hyrwyddo addysg, y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru, yn 2013 cyflwynwyd Siarter Frenhinol i'r Urdd a ail-enwyd yn Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

Mae’r Cwmni yn ymroddedig i helpu pobl ifanc ledled Cymru i ddatblygu eu doniau a'u sgiliau drwy gyfrwng rhaglen wobrwyo flynyddol o ysgoloriaethau a gwobrau i fyfyrwyr mewn ysgolion, prifysgolion a cholegau technegol, yn ogystal ag i brentisiaid a phobl ifanc yn y lluoedd arfog.

Yn 2018, dathlodd y cwmni y Jiwbilî Arian ers ei sefydlu yn 1993.


Our Award Winners

Jake Griffiths

Outstanding Achievement Award Winner 2022-2023

Sir Gareth Owen Edwards CBE

Jake Griffiths

Bryan Marsh Gold Development Award Winner 2023

Dr. Philippa Rees

University Royal Naval Unit
Wales Awards 2023

University Royal Naval Unit
Wales Awards 2023

Jake Griffiths

Disability Arts Award Winner 2022 -2023

Jake Griffiths

Shannon Hawkins 

Literacy Improvement Award 2022/23

Shannon Hawkins 

See all of our award winners


Calendar

Saesneg yn unig...

Welsh Flag
Rydym yn falch i fod yn hyrwyddo Cymru a'r iaith Gymraeg. Gobeithio y byddech yn mwynhau'r ochr Gymraeg o'n gwefan.
MEITHRIN TALENT CYMRU

Drwy ein rhaglen wobrau.

 

Installation Banquet at the Marble Hall, City Hall 1st April 2023

Congratulations to our newly installed Master of the Worshipful Livery Company of Wales Major John Charles TD* DL, Senior Warden Agnes Xavier-Phillips JP DL and Junior Warden Henry Gilbert who took office on Saturday 1st April 2023.