header-slideshow-8

CROESO I WEFAN SWYDDOGOL GAN GWMNI ANRHYDEDDUS LIFRAI CYMRU

Wedi'i sefydlu yn 1993 fel Urdd Lifrai Cymru i hyrwyddo addysg, y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru, yn 2013 cyflwynwyd Siarter Frenhinol i'r Urdd a ail-enwyd yn Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

Mae’r Cwmni yn ymroddedig i helpu pobl ifanc ledled Cymru i ddatblygu eu doniau a'u sgiliau drwy gyfrwng rhaglen wobrwyo flynyddol o ysgoloriaethau a gwobrau i fyfyrwyr mewn ysgolion, prifysgolion a cholegau technegol, yn ogystal ag i brentisiaid a phobl ifanc yn y lluoedd arfog.

Yn 2018, dathlodd y cwmni y Jiwbilî Arian ers ei sefydlu yn 1993.


Our Award Winners

Jake Griffiths

Outstanding Achievement Award Winner 2022-2023

Sir Gareth Owen Edwards CBE

Jake Griffiths

Bryan Marsh Gold Development Award Winner 2023

Dr. Phillipa Rees

Jake Griffiths

Disability Arts Award Winner 2022 -2023

Jake Griffiths

Heather Stevens CBE and David Stevens CBE

Outstanding Achievement Award 2021-22

Heather Stevens CBE and David Stevens CBE

See all of our award winners

Latest News

Saesneg yn unig...

Colection of images from the The Platinums Past Masters (2021/22) away weekend in Cardiff.

The Platinums Past Masters(2021/22) away weekend in Cardiff.

Dinner at Cardiff Castle Friday 26 June ‘23.

Master’s Away Weekend D- Day, Normandy

Thursday 11th to Sunday 14th May

Royal Garden Party- 9 May 2023

Attending the party at Buckingham Palace were the SW Agnes Xavier- Phillips JP DL and Nigel, IPM Stuart Castledine and Christine and Liveryman Angharad Lloyd-Beynon.

Liveryman Caryn Cox

Liveryman Caryn L Cox OStJ, Consultant in Health Protection has been appointed Chancellor for the Order of St John Priory for Wales.

Calendar

Saesneg yn unig...

Welsh Flag
Rydym yn falch i fod yn hyrwyddo Cymru a'r iaith Gymraeg. Gobeithio y byddech yn mwynhau'r ochr Gymraeg o'n gwefan.
MEITHRIN TALENT CYMRU

Drwy ein rhaglen wobrau.

 

Installation Banquet at the Marble Hall, City Hall 1st April 2023

Congratulations to our newly installed Master of the Worshipful Livery Company of Wales Major John Charles TD* DL, Senior Warden Agnes Xavier-Phillips JP DL and Junior Warden Henry Gilbert who took office on Saturday 1st April 2023.