header-slideshow-8

YMHOLIADAU AM AELODAETH


Gobeithiwn y bydd y wybodaeth a ddarperir gan y wefanhon am fwriadau, amcanion a rhaglen gweithgareddau’r Cwmni yn ysgogi diddordeb pellach ar ran y darllenwyr.
Am ragor o wybodaeth a chyngor i’r sawl a ddymunantystyried gwneud cais am aelodaeth o’r Cwmni, dylidcysylltu a’r Clerc,
Christopher Dale, Ysw YH, MIH

Ffôn: 07879852853
Ebost: clerk@liverycompanywales.cymru

Saesneg yn unig...

Appointment of Membership Secretary

Agnes Xavier-Phillips JP DL is delighted to have been asked to take on the role of Membership Secretary for the Worshipful Livery Company of Wales. This is part of her remit as Senior Court Assistant.
She would be very pleased to help new and existing Liverymen join in the activities of the Company wherever possible